Thursday, November 24, 2005

Waktu Menyembelih Hewan Qurban

Hewan qurban disembelih setelah selesai shalat Ied. Dalilnya: Dari Barra bin Azib radiallahuanhu, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya perkara yg pertama kita mulai pada hari ini ialah kita shalat kemudian menyembelih. Maka barang siapa yg melakukan hal itu, dia telah mendapatkan sunnah kami. Dan barang siapa yg telah menyembelih (sebelum shalat pent), maka sesungguhnya sembelihan itu ialah daging yg diperuntukkan bagi keluarganya, bukan termasuk hewan qurban sedikitpun." (HR. Muslim no. 1961). Diperbolehkan untuk mengakhirkan penyembelihan, yaitu menyembelih pada hari ke-2 & ke-3 setelah hari Ied. Sebagaimana diterangkan dalam hadits: "Dari Nabi s.a.w. bahwasanya beliau bersabda: setiap hari tasyriq ada sembelihan." (HR. Ahmad 4/8 dari Jubair bin Muthim radiallahu anhu, & dihasankan oleh Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid dalam Ahkamul iedain ). Berkata Ibnul Qayyim: "(Kebolehan menyembelih di hari-hari tasyriq) ialah pendapat: Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah rahimahumullah ." Imam Ahmad berkata: "Ini adalah pendapat lebih dari satu shahabat Muhammad s.a.w, & Al-Atsram menyebutkan diantaranya: Ibnu Umar, Ibnu Abas radiallahu anhum." (Zadul Maad 2/319).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home